Nový světový (ne) řád

neděle 2. leden 2011 17:55

Máme za sebou volební rok 2010. Jedno je jisté, výsledky parlamentních voleb umožnily vznik pravicové vlády s historicky největší parlamentní většinou. Ale otázkou zůstává „zda je to v pořádku“?

V současné době (na prahu nového desetiletí) je jisté, že čeští vládní konzervativci opustili od boje za českou státnost a vyklidili tak evropské bitevní pole. Nová vláda je více probruselská než ty předešlé. Jistotou zde zůstává pouze pan prezident, který je (zdá se) posledním bojovníkem za českou suverenitu v EU.

Oč se vlastně hraje? Proč je suverenita tak důležitá? Aniž bychom si uvědomovali co se děje na velkém hřišti, tak jedno je velikou jistotou – svět směřuje ke globální vládě a vlády a systémy, které se ji nepodvolí, budou mít v budoucnu problémy se uplatnit ekonomicky, anebo získat dostatečnou finanční podporu. Je potřeba si nyní dostatečně dobře uvědomit, jaký problém z tohoto pramení pro lidi ve středních a nižších vrstvách v daných krajinách. Opětovně zde musím zmínit, že zde chybí „pravá“ pravice, která by v určitých aspektech bránila systém tržního hospodářství. Současná česká „pravice“ tak nebojuje za českého občana a už vůbec ne za jeho svobodu.

Stále zde bojujeme své malé/staré války mezi „pravicí (ODS)“ a „levicí (CSSD)“ a „komunisty“. Jsem však přesvědčen, že tyto „žabomyší“ války, jsou již dnes přežitkem a je tedy potřeba se zamyslet „jak bojovat s „velkým“ nepřítelem“, který narušuje naši suverenitu a svobodu. Jinými slovy, strany by zde měli více komunikovat a vzájemně v určitých aspektech kooperovat nad otázkou české suverenity. V tomto naprosto souhlasím s novoročním projevem pana prezidenta. Připomeňme zde otázky evropské integrace a Lisabonskou smlouvu.

Závěrem je důležité, si pro následující rok uvědomit, nebezpečí z politiky světových elit, která již zcela evidentně ve svých budoucích plánech odepsala některé konkrétní ekonomiky/státy. Globalizaci, která v určitých krocích ničí hodnoty ve společnostech a útočí na lidskou svobodu pod rouškou světové hospodářské krize, anebo smyšlených globálních hrozeb (oteplování apod.).

Čeští konzervativci by tedy měli začít být jednotní a bránit tak českého voliče/občana před novým světovým řádem a to v nepřijetí Eura a následným vystoupení z EU.

Pavel Kopecký

Pavel Kopecký

Pavel Kopecký

Rád bych zde glosoval dění ve společnosti. Chtěl bych dát do blogu svůj ekonomický a filozofický pohled na současný a hlavně budoucí vývoj ve společnosti.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora